مرز مهران از طرف عراق کاملا بسته است

دبیر قرارگاه اربعین استان ایلام گفت: ازبامداد امروز پنجشنبه 27 آبان کشور عراق مرزبین المللی مهران رابه روی زائرین اربعین کاملا بسته است و هرگونه تردد به کشورعراق ازمرز مهران غیرممکن شده است.

سرهنگ«جلال میرزابیگی» در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ازبامداد امروز پنجشنبه 27 آبان کشور عراق مرزبین المللی مهران رابه روی زائرین اربعین کاملا بسته است و هرگونه تردد به کشورعراق ازمرز مهران غیرممکن شده است.

وی با بیان اینکه مرز مهران از طرف کشور عراق بسته شده است و ایران آمادگی برای خروج زائران اربعین دارد، افزود: بلافاصله و پس از اعلام کشورمقابل تمام تدابیر لازم برای تخلیه زایرین ازشهرمهران آغاز شده است.

میرزابیگی ادامه داد: بر این اساس و به منظور ایجاد تردد آسان برای بازگشت زائرین محدودیتهای ترافیکی اعمال و ازورود خودروهای حامل زائران به استان ایلام جلوگیری می‌شود.

دبیر قرارگاه اربعین استان ایلام تصریح کرد: دراین رابطه ازهم وطنان عزیز وزائرین درخواست داریم مسیر خوزستان ومرزشلمچه وچزابه را برای تردد انتخاب کنند.

وی اضافه کرد: دراین رابطه و باتوجه به ترافیک سنگین درمحورهای استان و اغاز مراجعت زوار از عراق از همه هم استانیها در استان ایلام میخواهیم ازتردد غیرضرورری درمسیر خودداری وراه را برای تردد زائرین باز بگذارند.